Kan Darwin de Ruimtelijke Ordening radicaal veranderen?

Groundbreaking

Het is heel aannemelijk dat de natuur helemaal niet denkt in termen van ruimte en tijd (Van der Heijden, 2013). Het hier en nu van ruimte en tijd zijn wetenschappelijk niet precies genoeg te definiëren. Vóór dat je het woord toekomst hebt uitgesproken is de eerste lettergreep alweer in het verleden weggezakt. Het zijn juist de veranderingen die ervoor zorgen dat je kunt spreken van verleden, heden en toekomst. Veranderingen treden op als een evenwicht verstoord wordt. Evenwicht en verstoring van evenwicht zijn veel fundamenteler dan ruimte en tijd. Darwin dus in plaats van Archimedes en Einstein. Over verandering en aanpassingen gaat het in plaats van over ruimtelijke kwaliteit.

Download het artikel

Keep me in touch with all your ideas!

Lectures

Keynote meeting the energy leader

series at Delft University of Technology, Rob Roggema presents a holistic view on redesigning the landscape for renewable energy, water...